Krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób złożyć zamówienie w sklepie internetowym

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.tendom.pl/regulamin.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.


1. Złożenie Zamówienia

 1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu ora jego cena. Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość wyboru rodzaju danego Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
 3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient, zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
  1. Jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
  2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.
 4. Następnie należy kliknąć pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
  1. Ma możliwość wpisaniu kodu rabatowego.
  2. Wybiera sposób dostawy oraz jest jednocześnie informowany o jego koszcie.
  3. Ma możliwość zamówienia opakowania prezentowego oraz jest informowany o jego koszcie.
  4. Ma możliwość wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT.
  5. Podaje następujące dane: adres poczty elektronicznej; imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP. W wypadku adresu dostawy innego niż podany wyżej, Klient obowiązany jest dodatkowo do wskazania adresu dostawy.
  6. Ma możliwość wyrażenia zgody na informowanie go o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 5. Następnie należy zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
 6. Następnie należy kliknąć pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

2. Informacje dodatkowe

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązakiem zapłaty” w pkt. 1.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez zmianę danej pozycji składanego Zamówienia.
  2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@tendom.pl
  3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
 2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
  3. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
  4. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.